Nazywam się Regina Słabicka, jestem magistrem psychologii, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (nr dyplomu 1191). Posiadam specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej (JG 0008) oraz kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyłam studia podyplomowe oraz wiele szkoleń specjalistycznych m. in. z zakresu psychoterapii Gestalt, systemowej terapii rodzin, interwencji kryzysowej oraz diagnozy i orzecznictwa psychologicznego.

Pracowałam jako psycholog w Poradni Psychologicznej, Szpitalu Psychiatrycznym, Szpitalu Specjalistycznym, Poradni Odwykowej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Oddziale Straży Granicznej oraz jako wykładowca w Ośrodku Szkoleń Straży Granicznej. Brałam udział w międzynarodowych eksperckich projektach badawczych i szkoleniowych w ramach organizacji europejskich OBWE, IOM oraz agencji FRONTEX. Ponadto od wielu kadencji jestem biegłym sądowym z zakresu psychologii oraz biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

Posiadam uprawnienia do wykonywania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń (w tym sędziów, prokuratorów, kuratorów, komorników sądowych, detektywów, inspektorów transportu drogowego, osób zajmujących się obrotem i wytwarzaniem broni amunicji
i materiałów wybuchowych, pracowników ochrony, strażników miejskich/gminnych) Jestem również psychologiem uprawnionym do przeprowadzania takich badań w trybie odwoławczym. Nr. Zaświadczenia 9/2001 z rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Ponadto posiadam uprawnienia do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i psychologii pracy ( tzn. psychologiczne badania kierowców wszystkich kategorii i kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów, kierowców skierowanych na badania przez policję, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów służbowych, jak również osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, czyli operatorów maszyn, koparek, ładowarek, żurawi, suwnic, oraz pracujących na wysokości) Wpis nr 104/2014 w ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka województwa dolnośląskiego.

Prywatnie jestem szczęśliwą istotą rodzinną, spełniającą się jako żona i matka dorastających bliźniąt płci obojga. Lubię ludzi, radość daje mi dom, teatr, śpiewanie i kontakt z naturą.