Gabinet Psychologiczny Reginy Słabickiej oferuje specjalistyczne usługi psychologiczne od 1996 roku, początkowo w Jeleniej Górze, a następnie od roku 1998 w Lubaniu. Aktualnie po rozszerzeniu profilu usług i wzbogaceniu oferty o psychologiczne badania kierowców, w kwietniu 2014 roku rozpoczęła działalność Pracownia Psychologiczna „Akson”.

NIP: 611-110-31-20 REGON: 230265861

Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Psycholog kliniczny Regina Słabicka proponuje poradnictwo psychologiczne i psychoterapię, konsultacje indywidualne i rodzinne. Udziela fachowej pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji osobistych, wychowawczych, małżeńskich i rodzinnych, wspiera w radzeniu sobie z nadmiarem stresu, kryzysami zdrowotnymi i rozwojowymi, depresją, lękiem, zaburzeniami nerwicowymi, uzależnieniami.

Diagnoza psychologiczna, opinie, orzeczenia

W gabinecie Psychologicznym można również uzyskać kompleksową diagnozę i ekspertyzę psychologiczną (wykorzystywaną m.in. dla celów komisji lekarskich, w orzekaniu o stopniu niepełnosprawności, w sytuacjach powypadkowych, związanych ze stresem pourazowym, dla celów odszkodowawczych) można skorzystać z poradnictwa psychologicznego i psychoterapii, jak również z konsultacji indywidualnych i rodzinnych oraz orzecznictwa psychologicznego.