BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY

l.p. Rodzaj usługi cena
1 badanie osób wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, operatorów wózków widłowych, maszyn w ruchu i sprzętu budowlanego (bez zatrudnienia na wysokości) 100,00 zł
2 badanie psychologiczne do pracy na wysokości: podnośniki, podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, żurawie wieżowe, pracownicy budowlani, montażyści, prace alpinistyczne przy użyciu technik alpinistycznych 100,00 zł
3 badanie widzenia stereoskopowego, zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie 50,00 zł

BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU

4 badania kierowców wszystkich kategorii - wstępne i okresowe (w tym m. in.: pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne, transportu drogowego, kierowców taxi, pojazdów służbowych) 150,00 zł
5 badania instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów 150,00 zł
6 badania kierowców skierowanych przez policję (za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, przekroczenie 24 punktów karnych, spowodowanie wypadku, w którym są zabici lub ranni) 150,00 zł

BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE USTAWY O BRONI I AMUNICJI ORAZ PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

7 badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń 250,00 zł
8 badania osób posiadających pozwolenie na broń 200,00 zł
9 badania osób ubiegających się o objęcie urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego 180,00 zł
10 detektywów 180,00 zł
11 inspektorów transportu drogowego 180,00 zł
12 osób zajmujących się nabywaniem i przechowywaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 180,00 zł
13 osób zajmujących się kierowaniem działalnością gospodarczą lub zatrudnieniem przy wyrobie broni, amunicji i materiałów wybuchowych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 180,00 zł
14 badania odwoławcze na broń 320,00 zł
15 pracowników ochrony fizycznej 100,00 zł
16 pracowników zabezpieczenia technicznego 100,00 zł
17 strażników miejskich/gminnych 100,00 zł

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE, PSYCHOTERAPIA, INTERWENCJA KRYZYSOWA

18 konsultacja indywidualna (50 minut) 100,00 zł
19 konsultacja rodzinna (90 minut) 150,00 zł

OPINIOWANIE, DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I NEUROPSYCHOLOGICZNA

20 Diagnoza intelektu, neuropsychologiczna funkcji poznawczych, osobowości, i inne indywidualnie
21 Duplikat orzeczenia 20,00 zł